Uncategorized

MongoDB

Cài đặt MongDB

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách download và cặt đặt MongoDB Community Server.

MongoDB có thể download và cài đặt miễn phí từ trang chủ MongoDB. Bao gồm hai phiên bản là Community Server và Enterprise. Sự khác nhau giữa hai phiên bản này đó là Enterprise có thêm các tính năng như gia tăng độ bảo mật, storage engine được mã hóa,…

Bài hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng MongoDB Community Server.

Nền tảng hỗ trợ

MongoDB Community Server có thể cài đặt trên Mac, Windows, Linux và có thể download từ trang chủ MongoDB.

Hướng dẫn cài đặt

Trên trang chủ MongoDB đã bao gồm hướng dẫn cài đặt chi tiết cho từng hệ diều hành:

Giới thiệu qua nội dung của từng gói cài đặt:

Windows bao gồm một trình cài đặt hướng dẫn qua từng bước. Ngoài ra còn có lựa chọn cài đặt tự động

Mac và Linux bao gồm các bước cài đặt:

  1. Download tệp nhị phân
  2. Giải nén tệp
  3. Copy tệp ra thư mục đích
  4. Đảm bảo rằng vị trí tệp nằm trong PATH variable

Tạo thư mục dữ liệu

Thông tin này được chứa đựng trong link cài đặt bên trên.

MongoDB lưu trữ dữ liệu trong thư mục dữ liệu.  Tạo thư mục lưu trữ mặc định tại /data/db (/data/db trong window)

MongoDB sẽ tìm thư mục dữ liệu tại địa chỉ trên, tuy nhiên nó cũng cho phép chúng ta lựa chọn vị trí khác để lưu trữ dữ liệu. Nếu muốn sử dụng một thư mục khác, thì cần thêm vị trí thư mục đó khi khởi tạo MongoDB

Kiểm tra quyền hạn

Sau khi đã tạo thư mục lưu trữ, hãy kiểm tra tài khoản người dùng chạy mongod có quyền đọc và viết

Khởi chạy MongoDB

Để chạy MongoDB, sử dụng mongod (Linux/Mac) hoặc mongod.exe (Window)

Lưu ý: Vị trí tệp lưu trữ phải nằm trong biến PATH.

Khi quá trình chạy mongod bắt đầu, bạn sẽ thấy dòng waiting for connections hiển thị trên màn hình.

Để cửa sổ terminal/command chạy ẩn. Nếu bạn cần sử dụng terminal, hãy mở một cửa sổ mới.

Subscribe

A lead capture sample form